Heisei era


Kogyaru

Gyaruo

Amura

Ayura

Ganguro

Ogyaru

Manba

Sentaa gai

Kuro-gyaru

Shiro gyaru

Ishoku Hada Gal

L.A. gyaru

B-gyaru

Saike

Onee

Onii

Agejo

Hime gyaru

AV Gyaru(NSFW)

Bibinba

Serebu

Ane

Ora Ora

Erokawa

Rokku

Mode

Goshikku

Haaady

Manish

Amekaji

Gaijin gyaru

Neo-Gal

Reiwa era


Reiwa gal

Cyber gal

Latte gal

Other


Charisma Gyaru

Gyaru mama

Spogyaru

Pagyaru

Yangyaru